Hiere Meeting Keerallein vuur manne
 

Komitée Hierezietting Keer

De jaorlijkse meeting weurd georganiseerd doer oondersjtaonde Hiere:

Leon Goessens – Mano Bessems – Hugo Geelen – Bennie Essers - Ersin Spronck - Nick Bessems - Alex Joosten - Oreel Ramakers


Historie:

Zo rond 1988 kende Cadier en Keer zijn eerste Hierezietting. Deze heeft enkele jaren zo zijn eigen hoogtepunten gekend totdat het plotseling eindigde. Totdat op 18 januari 1998 na de prinsereceptie, oud-prins Jo Lemmens het initiatief nam en samen met eveneens oud-prins Jo Geelen de eerste stappen zetten om te komen tot een organisatievorm die wederom een Hierezietting in Keer zou mogelijk maken. Na het benaderen van enkele zeer geroutineerde personen, in de naam van Arno Hodenius en Huub Spronck, is het tot een eerste bijeenkomst gekomen, en wel op 28 januari 1998.

De eerste vergaderingen werden belegd, waarbij ook de toenmalige president van de carnavalsvereniging de Klenderaire, Huub Moenen, steeds aanwezig was, die er mede voor zorgde dat alles in goede samenwerking zou verlopen.

Op 12 februari 1998 is door de betreffende partijen uiteindelijk het startsein gegeven en Stichting Hierezietting Keer was een feit.

Doelstelling

De doelstelling van deze stichting is om jaarlijks een “Hierezietting” te organiseren, waarbij duidelijk voorop staat dat dit altijd in goed overleg met carnavalsvereniging de Klenderaire zal geschieden en dat de programmering van de artiesten en acts de normale waarden en fatsoensnormen  niet overschrijden.

Nadien werden er nog twee personen aan de organisatie toegevoegd, te weten Henry Meertens en Jan Beetstra.

Deze vijftallige organisatie weet zo tot het jaar 2005 ieder jaar een schitterende Hierezietting aan de Keerder Hiere te presenteren, totdat eveneens in 2005 enkele heren van de organisatie het besluit nam hun taken te zullen gaan neerleggen.

Ook nu weer neemt Jo Lemmens het initiatief en weet zo weer enkele nieuwe organisatoren te benaderen. Tot de organisatie treden de volgende personen toe: Cas Willemsen, Jef Reumers, Bert Moers en Léon Goessens.

Zij zullen trachten om deze unieke traditie in ere te houden en voor de komende jaren telkens weer een schitterende Hierezietting te kunnen presenteren.

In 2006 wordt officieel afscheid genomen van Jo Geelen en wordt hij tot Iere-Hier benoemd. Ook Arno en Huub worden geëerd en uitvoerig bedankt voor hun bewezen diensten. Zij ontvangen een Iere- doctoraat met bij behorende `muts` en zullen tot en met 2010 op de achtergrond blijven meedraaien. Eind 2006 besluit ook Bert Moers uit de organisatie te treden.

Tijdens onze 11e zietting in 2009 namen we afscheid van Jan Beetstra. Hij draagt zijn Hieremuts officieel over aan Marcelino Goessens.

In 2010 besluiten enkele oud gedienden van de organisatie te stoppen. Tijdens de 13de zietting in 2011 worden de aftredende comitéleden benoemd tot Iere-Hier van Keer en worden de volgende nieuwe comitéleden aan de Keerder Hiere voorgesteld: Mano Bessems (penningmeester), Hugo Geelen (secretaris), Eric Hermans en Pascal Purnot. Verder neemt Leon Goessens de rol op zich van voorzitter. Marcellino Goessens blijft lid van het organisatiecomité. De presentatie blijft in handen van Jef Reumers.

Daarbij wordt door dit nieuwe organisatiecomité uitgesproken dat de programmering van de acts en artiesten van de Hierezietting in Keer,  binnen het kader van de mogelijkheden,  van een hoge kwaliteit blijven, een bepaalde diversiteit en onderscheidend karakter hebben. Ze dienen ook door de meerderheid van onze Hiere va Keer als attractief gezien te worden. Verder wordt ernaar gestreefd om voor elke leeftijdsgroep enkele artiesten en acts te contracteren. Zo proberen wij dus enerzijds om onze Hiere va Keer, van welke leeftijd dan ook SAMEN te laten genieten van de jaarlijkse Hierezietting in Keer én daarnaast de toekomst van dit jaarlijks festijn voor langere tijd te waarborgen.

Ons comité wordt versterkt in de persoon van Bennie Essers (jr). Hij zal samen met Jefke de toekomstige Ziettingen gaan presenteren; met als vuurdoop de Zietting van 2016. Jefke besluit in 2017 te stoppen en wordt tijdens de Zietting van 2018 door onze voorzitter benoemd tot Iere-Hier. Naarstig wordt naar een opvolger gezocht en deze vinden we in de persoon van Nicky Bessems, zijn eerste Zietting zal de Hierezietting van 2019 zijn.

2020 wordt een bijzonder jaar, 22 jaar Hierezietting Keer. We zullen flink uitpakken!

Vele handen maken licht werk vanaf maart 2020 versterken we ons comité met Alex Joosten.

Vanaf 2021 zullen we met een nieuw concept starten, de Hiere Meeting Keer, een jaarlijkse Hiere ledenvergadering.

Door Covid-19 zijn we genoodzaakt de eerste jaarvergadering in 2021 te annuleren. en 2022 hebben we op het laatste moment ook moeten annuleren.

2023 wordt alweer de 25ste jaargang. Marcelino heeft besloten uit de organisatie te treden, zijn opvolger is Oreel Ramakers.