Hiere Meeting Keerallein vuur manne
 

WELKOM op de ledenpagina van 

Hierezietting Keer!


Oes jaorlijkse meeting weurd gehouwe 2 weeke vuur karneval.

Vanaof 2021 sjtarte vier mit un nuij konsept, genaamp Hiere Meeting Keer

Jaomer genoeg kin oes jaorlijkse meeting va 2021 neet doergoon vanwege Covid-19.

Oes volgende meeting sjteit gepland vuur: 13 Fibberwarie 2022


Mier info en oetnuudigingen volgen vanaf  november 2021